Solcelleanlæg med batteribank

Batterilager

Hvad er den optimale størrelse for et batterilager til et nettilsluttet hybrid solcelleanlæg?

 

Der er en række faktorer, som gælder ved beregning af det optimale batterilager afhængig af, om man ønsker bedst anlægsøkonomi eller det største egetforbrug.


Dybdeafladning og totaløkonomi

Jo mere man aflader batteriet, jo færre op/afladninger kan det i alt tåle. Nedenstående kurve viser sammenhængen mellem graden af afladning og det antal, som batteriet kan tåle i levetiden.

 

 

Heraf ses at jo mindre afladning, jo flere afladninger kan batteriet tåle, men jo mindre kapacitet får man så også ud af batteriet, og der skal købes flere. Dvs. at der er en sammenhæng mellem batteriudnyttelsen og så totalomkostningerne over tid.

Hvis du aflader batteriet hårdt, skal du ikke bruge så mange, men du skal udskifte dem oftere. Hvis du kun aflader lidt, kan de holde i mange år, men du skal købe flere batterier fra starten.

 

Det mest økonomiske batterilager ligger ved max. 50% afladning.

 

Der regnes med ca. 250 stk. 50% cycles om året. Der er ikke 365 stk. 50% cycles om året, da batteriet om viteren ikke bliver ladt helt op. Det meste af strømmen bruges til egetforbrug.


Egetforbrug kontra batteripris

En anden faktor er sammenhængen mellem prisen på et batterilager og den mistede eller opnåede indtægt på egetforbruget som følge af, om batterilageret laves større eller mindre. Hvis man eksempelvis vælger en større og dyrere batteribank, vil denne over nogle år måske betale sig hjem via større besparelse på elregningen (pga. højere egetforbrug).
Dette er faktorer, som vi medregner, når vi dimensionerer et anlæg til dig.

 


Kan batterilageret blive for stort?

Større batterilager giver som sagt større egetforbrug, men det kan faktisk også blive for stort. Et overdimensioneret batterilager bliver ikke fyldt helt op om vinteren, og det bliver ikke afladet ned til det ønskede (fx 40 - 50%). Dermed udnytter man altså ikke batteriets kapacitet. Batterierne vil dog holde lidt længere, men det kan som regel ikke betale sig økonomisk.


Hvordan placeres batterilageret?

 

Her kan du læse mere om den optimale placering af HybridPower inverter og batterilager.

 

Du finder også oplysninger om hvad batterilager fylder og vejer.

 

 


Hvor ofte skal batterilageret i et solcelleanlæg udskiftes?

For et hybrid solcelleanlæg til en bolig regner vi med batteriskift af vores GEL batterier hvert 5.-6. år. Men det kan øges helt op til 10 år, hvis man kun aflader batterierne 30% (dvs. 70% tilbage).

 

For et fritidshus som kun benyttes halvdelen af året, regner vi med 10 år. Hvor lang tid batteriet helt nøjagtigt kan holde er dog individuelt. Det afhænger af forbrugsmønsteret, temperaturen og dybdeafladningen. Batteriets estimerede levetid og antal dybdeafladninger er defineret ved, at batterikapaciteten er faldet til 80% af den oprindelige kapacitet. Så du kan stadig benytte batteriet og dermed ”strække” levetiden.

 

Hvad er fordelene ved GEL batterier i solcelleanlæg?

Vi benytter gelébatterier (også kaldet GEL) i vores batteribanker. Det er en form for bly/syre batterier, hvor elektrolytten er absorberet i gele. Batteriet har følgende klare fordele i forhold til solcelleanlæg:

 

  • De kan op- og aflades 10 gange oftere end bilbatterier, og dermed 10 gange længere levetid
  • Der er ingen vedligeholdelse, eller syre/gasudslip
  • De fungerer også i let frost
  • De har lav selvafladning
  • De har den bedste pris pr. op/afladning

 

 

 

Hvorfor ikke benytte LiFePO4 batterier i et solcelleanlæg?

LiFePO4 er en anden batteriteknologi, som bl.a. benyttes i elbiler. De vejer mindre, og tåler endnu dybere og flere afladninger end GEL batterier, så dem har vi naturligvis også undersøgt nærmere.

Problemet med disse batterier er dog, at de fortsat er for dyre. Totaløkonomien over f.eks. 10 år er stort set den samme for GEL og LiFePO4 batterier, men startinvesteringen for LiFePO4 batterier er ca. 3,5 gange større. Det betyder, at en batteribank med 4,8kWh brugbar kapacitet koster i omegnen af 45.000 kr. for LiFePO4 (bruttokapacitet 6,5kWh) mod 13.000 kr. for GEL batterier (bruttokapacitet 9,6kWh).

Hvad er BMS (Battery Management System)?

Hvis du ser priser på LiFePO4 batterier rundt omkring, så vær opmærksom på, at du også skal have en såkaldt intelligent BMS (Battery Management System). Denne overvåger batterierne og sørger for korrekt op/afladning helt ned på celleniveau. Sparer man denne, mindskes levetiden betragteligt, og økonomien bliver endnu ringere. BMS’en udgør 15-20% af batteribankens pris.

 

Konklusion

Konklusionen er at GEL batterier har samme totaløkonomi som LiFePO4 over f.eks. 10 år, men er 3-4 gange billigere i startinvestering. Hvis LiFePO4 batterier imidlertid falder tilpas meget i pris fremover, så har du mulighed for at skifte over til dem undervejs, når batteripakken alligevel skal skiftes ud.

Men i dag anbefaler vi, at du vælger GEL batterier. Vi vil fra ultimo 1. kvartal 2015 også kunne tilbyde LiFePO4 batteribank til vores hybrid inverter.